Rubby: Millorant la gestió de la rosàcia

Aplicació destinada a millorar la gestió de la rosàcia mitjançant el seguiment de símptomes a través de la IA.

portfolio

Overview

Rol Dissenyadora UX/UI (projecte personal)
Platforma App MVP
Timeline Març 2024 (2 setmanes)
Eines Figma, FigJam, OptimalSort, Airtable, Maze, Chat GPT


La idea

Després de diversos mesos viatjant pel sud-est asiàtic, on se'm van acabar totes les cremes, canviava sovint d'aigües i la temperatura no baixava dels 26º, no tenia gairebé cap síntoma de rosácea. Una combinació de factors que a priori hauria d’haver empitjorat l’estat de la meva pell em van fer replantejar tot el que sabia fins al moment de la meva condició. Aquesta experiència va ser la que em va motivar per crear Rubby.Introducció

Rubby pretén facilitar la gestió de la rosàcia i proporcionar recursos útils per millorar la qualitat de vida de les persones. Oferint una plataforma interactiva i personalitzada que permet a les persones usuàries identificar els factors desencadenants de la seva rosàcia, registrar els seus símptomes i compartir la informació amb els professionals sanitaris.Reptes

 • Són molts els possibles desencadenants i no afecten a tothom per igual.
 • El fet de monitorar constantment els desencadenants de la rosàcia pot portar a una major preocupació per la malaltia. Si la solució no està ben dissenyada, podria convertir-se en una font d'estrès.


Objectius

 • Desenvolupar una aplicació mòbil per ajudar les persones amb rosàcia a identificar els desencadenants i fer un seguiment dels símptomes.
 • Crear una interfície amigable orientada a la facilitat d'ús, assegurant que les persones usuàries puguin enregistrar els seus símptomes sense esforç.
 • Orientar el producte a la gestió dels símptomes i a la identificació dels desencadenants, prioritzant una solució que simplifiqui l'experiència.

Recerca

Investigant l'espai del problema

La rosàcia és una malaltia inflamatòria crònica de la pell, segons Yale Medicine, és una condició freqüent, afectant aproximadament un 5% de la població mundial. No té cura, tant els símptomes com l'eficàcia dels tractaments i fins i tot els desencadenants varien molt entre persones.

Vaig començar el projecte amb una recerca exhaustiva sobre la rosàcia. Per posar ordre i cohesionar a totes les troballes, vaig optar per crear un mapa mental que m'ajudés a visualitzar de manera clara i estructurada tota la informació recopilada.


Rubby Mapa Mental

Benchmarking

Amb l'espai del problema esbossat vaig passar a analitzar les solucions existents, només vaig trobar dues aplicacions dedicades al maneig de la rosàcia que no vaig poder explorar en profunditat, ja que una només està disponible a Alemanya i l'altre només existeix per dispositius iOS sota subscripció. Per tant, vaig ampliar la recerca a aplicacions de mHealth.Enquesta

Abans de continuar amb el desenvolupament del projecte i després de veure les poques solucions digitals disponibles vaig recopilar informació sobre les possibles persones usuàries a través d'una enquesta per saber quins mètodes de seguiment utilitzaven i quines dades recollien.


Resultats de l

Vaig obtenir 87 respostes de persones amb rosàcia d'arreu del món amb edats entre 19 i 54 anys, els resultats posen de manifest que:


 • El 72% de les persones enquestades usa algun mètode de seguiment o registre
 • Més del 50% fa més d'un registre a la setmana, sent gairebé un 40% les persones que porten un registre diari.
 • Els temes de seguiment ordenats de més a menys habituals inclouen: els nivells de vermellor, els productes tòpics o cosmètics, l'estat emocional o l'estrès, l'alimentació i les begudes, les condicions ambientals, la medicació i l'exercici.
 • El mètode de registre més utilitzat és l'aplicació de notes del mòbil.


Entrevistes

continuació, vaig realitzar una investigació primària a través de les entrevistes personals per obtenir una visió de les frustracions, objectius, necessitats i motivacions actuals de les possibles persones usuàries.

Em vaig posar en contacte amb quatre persones que van participar en l'enquesta i vaig centrar les entrevistes en quatre eixos amb l'objectiu de capturar expressions i opinions sobre:


 • L'impacte de viure amb rosàcia
 • La importància o motivació per identificar els desencadenants
 • Les opinions relacionades amb les xarxes de suport
 • La relació entre pacients i dermatologia.

Entrevistes

Insights de la recerca

A les persones amb rosàcia se'ls aconsella identificar i evitar els desencadenants. No obstant això, la identificació de desencadenants específics sovint suposa un repte.


Viure amb rosàcia afecta tant físicament com psicològicament i pot generar sentiments molt negatius. Prendre consciència d'aquestes emocions permet dissenyar amb empatia, especialment per a situacions en què la persona usuària pugui experimentar estrès, ansietat o esgotament.


Tot i que les comunitats en línia que connecten persones amb rosàcia poden ser una influència positiva, també poden exercir una influència negativa a través de la comparació amb altres i és crucial moderar-les per evitar la difusió de desinformació, contingut brossa o promoció de productes que podrien ser perjudicials.


Mantenir registres o diaris de rosàcia és una pràctica molt recomanada pels professionals de la salut, però pot resultar una tasca complexa. Per tant, és vital proporcionar una manera fàcil i eficient de monitorar dades i facilitar el seguiment.

Ideació

Els mètodes de recerca em van ajudar a entendre millor els usuaris i com podrien utilitzar l'aplicació per a la rosàcia. Vaig convertir aquesta comprensió en visualitzacions per a empatitzar amb les persones usuàries i definir el producte.

User persona


Per tal de sintetitzar la informació recollida durant les entrevistes i durant la fase de recerca, vaig crear un perfil de persona basat en les característiques demogràfiques i comportament envers la rosàcia.


User Persona

User Journey


El següent pas va ser la creació d'un user journey, per tenir una guia i visualitzar com l'Anna interactua amb Rubby per aconseguir els seus objectius i descobrir quines àrees poden causar fricció durant la seva experiència.


User Journey

Com podríem?


Recuperant informació dels insights de la recerca i amb el journey i l'user persona definits, vaig crear una sèrie de preguntes 'Com podríem' per definir el problema i crear les bases per la fase d'ideació. • Com podríem simplificar la identificació dels desencadenants específics de la rosàcia per a cada persona?

 • Com podríem utilitzar l'anàlisi de dades per simplificar la vida de les persones amb rosàcia i evitar la pèrdua d'informació?

 • Com podríem crear una eina digital dedicada que ofereixi un seguiment personalitzat i específic per a la rosàcia, proporcionant coneixements més profunds i útils per a cada persona?

 • Com podríem facilitar la compartició d'informació actualitzada amb professionals mèdics per millorar la comunicació i la col·laboració en el tractament de la rosàcia?

 • Com podríem dissenyar Rubby per ser una eina que no només ajudi a les persones amb rosàcia a comprendre millor la seva condició, sinó també a sentir-se més capacitades per prendre decisions sobre la seva salut?Com podríem simplificar el procés de seguiment dels desencadenants de la rosàcia per alleujar l'estrès derivat de la monitoratge constant?La idea


Amb les preguntes 'Com podríem' llistades, vaig començar a generar idees. Dedicant cinc minuts a generar solucions per a cada problema, revisant els resultats vaig veure com una possible solució apareixia a la majoria de les respostes. Orientar la solució cap a un Xatbot NLP.

Conveniència:

Les persones usuàries poden interactuar amb el xatbot de manera conversacional i guiada, reduint la càrrega mental i proporcionant informació de manera natural sense la necessitat d'omplir formularis o entrar dades manualment.

Simplicitat d'ús

Un xatbot proporciona una interfície conversacional que pot ser molt més intuïtiva i fàcil d'utilitzar. Això podria ajudar a reduir la fricció i fer que el procés de seguiment sigui més accessible.

Reconeixement de patrons

Mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial, un xatbot pot analitzar les respostes de les persones usuàries per identificar patrons i tendències en les seves dades de seguiment.

Recomanacions

Amb l'ús de la IA, el xatbot pot analitzar les dades recopilades i proporcionar suggeriments i consells personalitzats basats en els patrons detectats.

Experiència millorada:

El xatbot pot adaptar-se a les preferències i els patrons de conversa de cada persona usuària. A més, pot aprendre de les interaccions anteriors per millorar les respostes i els suggeriments futurs.

Automatització

Si bé implementar una eina basada en la IA i llenguatge natural pot tenir un cost temporal i econòmic inicial elevat. Un xatbot pot gestionar grans quantitats de dades i interaccions de manera automatitzada, i això permet escalar l'aplicació.


Definició

Prioritzant les funcionalitats

Vaig utilitzar el mètode MoSCoW per definir i prioritzar les funcionalitats essencials i així assegurar-me que Rubby satisfés les necessitats essencials de les persones usuàries. Aquest enfocament em va ajudar a acotar el procés de definició del producte i a la vegada em va proporcionar un marc per a possibles futures millores.


MoSCow

Arbre de continguts

Amb les principals funcionalitats definides i amb la idea clara que la solució s'havia de centrar al voltant d'un xatbot amb IA, oferint un espai on les persones usuàries poguessin registrar els seus símptomes, hàbits i qualsevol informació rellevant a través d'una conversa natural, vaig passar a definir l'arquitectura de la informació.


Arbre de continguts

Esbossant els fluxos i entenent la tecnologia NLP

Per establir els fluxos de les persones usuàries i determinar la distribució de continguts, vaig esbossar les pantalles que responen a les tres tasques principals: Enregistrar els símptomes de la rosàcia, revisar el progrés de la pell al llarg del temps i pujar fotos de la pell a les entrades.

Durant aquesta fase, vaig enfrontar-me al repte de determinar com un xatbot (NLP) podria recopilar i processar les dades intercanviades en el xat, i com aquesta informació es podria mostrar de manera clara per a les persones usuàries.


Wireframes